goedkoopstemast.nl
Home Aanbiedingen Vragen Nieuws Over goedkoosptemast.nl Contact Offerte aanvraag Projecten
Vlaggenmasten
Accessoires
Gevelbanierhouders
Tafel vlaggen
Speciale constructies
Verhuur
Bevestigingsmethodes
Transport
Vlaggenprotocol en maatvoering
Voorwaarden
Vlaggen en banieren
Foto op canvas
Presentatiesystemen

Bestel nu!

Voorwaarden voor het plaatsen van een vlaggenmast

Voorwaarden t.b.v. het plaatsen van vlaggenmasten in beton

Locatie:

De locatie voor het plaatsen vlaggenmast dient aangegeven te zijn op een, uiterlijk één week voorafgaand aan de plaatsingsdatum, ter beschikking gestelde duidelijke plattegrond met maten in centimeters. Hiervan kan afgeweken worden als u ten tijde van de plaatsing zelf aanwezig bent.

  1. De afstand van de montagevoertuigen tot de plaatsingslocatie is maximaal 10 meter, over verhard terrein. Het terrein dient geschikt te zijn, om met montagevoertuigen (maximaal 20 ton) te kunnen manoeuvreren.
  2. De montagelocatie dient vrij te zijn van obstakels (bouwketen, auto’s, bouwmaterialen, e.d.).

Bodemgesteldheid:

  1. Bij plaatsing gaan we uit van plaatsing in volle grond en/of klinkerbestrating.
  2. Het terrein dient vrij te zijn van kabels, leidingen, funderingen, zware klei, puin, wortels etc.
  3. Aan de hand van de door u ter beschikking gestelde leidingtekening(en) (b.v. klick melding) zal er tot plaatsing worden overgegaan. Indien deze tekening(en) niet aan onze monteurs ter hand gesteld zijn of incorrect zijn wijzen wij elke vorm van aansprakelijkheid af. Een meerwerk factuur volgt indien er door incorrecte tekening(en) of het niet nakomen van deze voorwaarde meerwerk uitgevoerd is.

Afwerking:

Uitgegraven grond wordt over het aanwezige terrein verspreid. Indien dit niet mogelijk is, draagt de opdrachtgever zorg voor verwijdering van de grond.

Hoogte van de bovenzijde van de betonpoer t.o.v. de, ten tijde van de plaatsingswerkzaamheden aanwezige grondslag of straatwerk is respectievelijk + ca. 0 / 5 centimeter.

Voorbehoud:

Indien de weersomstandigheden (vorst, harde wind etc.) het niet toelaten om plaatsingswerkzaamheden te verrichten, beroepen wij ons op de clausule: onwerkbaar weer. Commerciële, technische schade en/of juridische gevolgen, die hieruit voortvloeien kunnen niet op Goedkoopstemast.nl verhaald worden.

  1. Plaatsingdata en tijdstippen zijn zo strikt mogelijk. Goedkoopstemast.nl behoud zich echter het recht voor hiervan, zonder overleg vooraf, van af te wijken. (voortgang van andere werkzaamheden en verkeerssituaties)
  2. Indien u bij plaatsing aanwezig wilt zijn dient u zelf contact te onderhouden met onze planning. Eventuele wachturen van onze monteurs zijn voor rekening van opdrachtgever.

Wacht en reisuren als gevolg van één van bovenstaande punten, zal op basis van nacalculatie tegen de geldende uur- en kilometertarieven belast worden.

De gebruiker dient zich te houden aan de voorschriften van Goedkoopstemast.nl. Het niet houden aan deze voorschriften ontslaat Goedkoopstemast.nl van elke schade. Plaatsen vlaggenmast laat u doen door de expert.

Ter plaatse door u ter beschikking te stellen: ca. 15 liter schoon leidingwater per betonpoer en 230 volt elektriciteit op maximaal 20 meter van de plaatsingslocatie.

 

De goedkoopste mast vindt u bij www.goedkoopstemast.nl

Mast - Masten - Vlaggenmasten - Onderdeel Vlaggenmast - Aluminium Mast - Telescoopmast - Vlaggenmasten Storm - Verhuur Vlaggenmasten - Onderhoudscontract Vlaggenmast - Vlaggen - Vlaggenmast Plaatsen - Vlaggenmasten Aanbieding - Sitemap - Links - Contact
 GoedkoopsteMast.nl is een onderdeel van De Wild Assets B.V. Design by KLABAM
Mast